Gaan kinderen van asielzoekers naar school?

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Dus ook kinderen van asielzoekers. Deze kinderen gaan zo snel mogelijk naar school. In ieder geval binnen 3 maanden nadat ze in Nederland zijn aangekomen.

Rol gemeente bij onderwijs aan kinderen asielzoekers

Worden asielzoekers in een gemeente opgevangen? Dan zorgt de gemeente voor onderwijs. Hierbij maakt het niet uit: 

  • wat de verblijfsstatus van de kinderen is; 
  • op welke locatie zij in Nederland verblijven; 
  • hoe lang de verblijfsduur op deze locatie is. 

Gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat kinderen binnen 3 maanden na aankomst in Nederland naar school kunnen. Als het mogelijk is gaan kinderen eerder naar school.

Opvanglocatie, gemeente en scholen werken samen

Wordt er een opvanglocatie geopend? Dan gaan de opvanglocatie, de gemeente en scholen zo snel mogelijk met elkaar in gesprek. Samen zorgen zij ervoor dat kinderen die op de opvanglocatie verblijven naar school kunnen.
 
Meer informatie vindt u in: 

Gemeenten en scholen kunnen bij vragen contact opnemen met: