Wanneer moet ik mij uit de Basisregistratie Personen (BRP) laten uitschrijven?

U moet zich laten uitschrijven als ingezetene uit de Basisregistratie Personen (BRP) als u in een jaar tijd langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich laten uitschrijven uit de BRP.

Uitschrijven bij de gemeente

U moet zich laten uitschrijven bij de gemeente waar u woont. Dit doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder).  Zaterdag, zondag en de feestdagen tellen mee in de termijn van 5 dagen.

Uitschrijven moet u persoonlijk doen. De gemeente geeft op uw verzoek een bewijs van uitschrijving. U gebruikt dit bewijs bijvoorbeeld bij uw inschrijving in het buitenland.

Na uitschrijving uit de BRP als ingezetene verhuist het overzicht met uw persoonsgegevens (persoonslijst) naar het niet-ingezetene-deel van de BRP. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI). Dat is de registratie van personen die niet meer of korter dan 4 maanden in Nederland wonen.

Bewijs van uitschrijving aanvragen als u in het buitenland woont

Woont u in het buitenland en heeft u geen bewijs van uitschrijving? Dan kunt u een internationaal uittreksel uit de BRP aanvragen. In dit uittreksel staat onder andere dat u niet-ingezetene bent en het moment van vertrek uit Nederland.

U vraagt dit internationale uittreksel aan bij een van de gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen. Dit zijn de zogenoemde RNI-gemeenten:

 • Alkmaar
 • Almelo
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Haag
 • Doetinchem
 • Eindhoven
 • Goes
 • Groningen
 • Heerlen
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Terneuzen
 • Utrecht
 • Venlo
 • Westland
 • Zwolle

Het internationaal uittreksel is beschikbaar in het Nederlands, Spaans, Italiaans, Turks, Frans, Duits en Engels.

Via de BRP wordt uw verhuizing doorgegeven aan overheidsorganisaties

Vanuit de BRP worden overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst, en andere organisaties, zoals pensioenfondsen, op de hoogte gesteld van uw nieuwe adres in het buitenland.

Verandert uw adres in het buitenland? Dan kunt u uw nieuwe adres doorgeven aan een van de bovenstaande RNI-gemeenten. Deze gemeente verwerkt de wijziging in de BRP en de wijziging wordt doorgegeven aan (overheids)organisaties.