Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan uw oude diploma vergelijken met een diploma binnen het huidige onderwijs. En u een diplomabeschrijving leveren. Een diplomabeschrijving kost geld.

Vergelijking oud diploma met huidige diploma's

Een diplomabeschrijving geldt voor diploma’s in het voortgezet onderwijs van opleidingen die niet meer bestaan. DUO maakt alleen beschrijvingen van diploma's die vallen onder de regelgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). DUO vergelijkt uw oude diploma met een diploma binnen het huidige onderwijs. En bepaalt dan de waarde van uw oude diploma.

Aanvragen diplomabeschrijving

U vraagt een diplomabeschrijving aan bij DUO. Wilt u zeker weten of DUO een beschrijving kan geven van uw diploma? Neem dan contact op met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie. U krijgt een aanvraagformulier toegestuurd als diplomabeschrijving mogelijk is. U kunt het formulier ook downloaden van de website van DUO.

Heeft u een oud diploma van een middelbare beroepsopleiding? Dan kunt u een diplomabeschrijving aanvragen bij de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Diplomabeschrijvingen van diploma’s in het hoger onderwijs vraagt u aan bij het Nuffic.