Wat is de Canon van Nederland?

De Canon van Nederland is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nederland. Samen vertellen ze hoe Nederland zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. Docenten gebruiken de Canon voor hun lesprogramma’s.

Canon van Nederland voor leerlingen van 8 tot 14 jaar

De Canon van Nederland bestaat uit 50 onderwerpen uit de Nederlandse cultuur en geschiedenis. De Canon is ontworpen voor leerlingen van 8 tot 14 jaar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het is een hulpmiddel voor docenten om onderwerpen voor hun geschiedenislessen te kiezen.

Ook is de Canon een houvast bij de vaststelling van de examenprogramma's. 

Informatie aan onderwerpen Canon toevoegen

Docenten kunnen informatie in de Canon aanvullen en uitbreiden. Zo kunnen ze informatie toevoegen over de manier waarop zij de Canon gebruiken. Uitgevers kunnen jeugdboeken aanbevelen en musea kunnen excursies onder de aandacht brengen.

Canon van Nederland bestellen

U kunt de Canon van Nederland, landkaarten en publicaties over de Canon downloaden of bestellen via de website Canonvannederland.nl.