Welke vreemde talen krijg ik in de bovenbouw van havo en vwo?

In de bovenbouw (2e fase) van havo en vwo is Engels verplicht. Als havoër of vwo'er doe je eindexamen in Engels. Op het atheneum moet je eindexamen doen in een 2e moderne vreemde taal. Op het gymnasium is Latijn of Grieks verplicht als eindexamenvak. Naast Engels kun je kiezen voor andere moderne vreemde talen. Dit is afhankelijk van het aanbod van de school.

Profielkeuzevak 2e fase havo vwo

Bij de havo profiel cultuur en maatschappij is een tweede vreemde taal verplicht (naast Engels). Je kunt een extra moderne taal als profielkeuzevak kiezen in de profielen cultuur en maatschappij en economie en maatschappij.

Vrije deel havo en vwo 2e fase

In de 2e fase havo en vwo kun je in het vrije deel ook vreemde talen kiezen. Dit kan alleen als de school deze taal aanbiedt. En de taal geen deel uitmaakt van het profiel.

Talen op startersniveau 2e fase havo vwo

Je kunt de volgende talen volgen op elementair niveau (startersniveau):

  • Spaans;
  • Italiaans;
  • Russisch;
  • Arabisch;
  • Turks;
  • Chinees (alleen vwo).

Het schoolbestuur kan toestemming vragen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om andere talen als vak aan te bieden.

Vrijstelling volgen 2e vreemde taal atheneum

Ben je leerling op het atheneum? Dan kun je in bepaalde gevallen vrijstelling krijgen voor een 2e moderne taal naast Engels. Bijvoorbeeld als je dyslexie hebt of een andere taal dan Nederlands of Fries als moedertaal. De vrijstelling is geen recht, het schoolbestuur beslist hierover. Voor het gymnasium geldt deze regeling niet. Daar is de 2e vreemde taal namelijk Latijn of Grieks.