Hoe worden leerlingen met dyslexie begeleid op school?

Scholen bepalen zelf welke hulpmiddelen zij inzetten en hoe zij leerlingen met dyslexie begeleiden. Bijvoorbeeld luisterboeken of extra leestijd bij opdrachten. Leerlingen met dyslexie hebben moeite om van letters en woorden (op papier of digitaal) spraakklanken te maken.

Dyslexie in het basisonderwijs

In het basisonderwijs krijgen kinderen met leesproblemen gerichte ondersteuning. Sommige scholen hebben een dyslexieprotocol waarin staat hoe zij omgaan met dyslexie. In het zorgplan van de basisschool staat welke methoden en hulpmiddelen de school gebruikt voor dyslectische leerlingen.

Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Een middelbare school kan op verschillende manieren rekening houden met dyslectische leerlingen. Deze leerlingen kunnen bijvoorbeeld:

  • vaker een mondelinge toets krijgen;
  • extra examentijd krijgen;
  • gebruikmaken van hulpmiddelen zoals een daisyspeler of een computer met spellingcontrole;
  • extra begeleiding krijgen bij lezen, spelling of taal. Dit gebeurt vaak in samenwerking met een onderwijsbegeleidingsdienst of een remedial teacher.

Dyslexieverklaring

Om voor hulpmiddelen op school in aanmerking te komen hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring nodig. De verklaring beschrijft welke belemmeringen de dyslexie veroorzaakt en welke hulpmiddelen nuttig kunnen zijn. Alleen een erkende psycholoog of orthopedagoog, gespecialiseerd in leerstoornissen, kan een dyslexieverklaring afgeven.

Meer informatie aanpak dyslexie

Op de website dyslexiecentraal.nl staat meer informatie over leesproblemen en dyslexie. U vindt er informatie voor ouders, leerlingen, professionals en beleidsmakers.