Wat zijn de voorwaarden om een nieuwe school op te richten?

Gemeenten, schoolbesturen of ouders die een nieuwe school willen starten met geld (bekostiging) van de overheid, moeten voldoen aan wettelijke eisen. Zo moet de nieuwe school goed onderwijs gaan bieden en moet er voldoende interesse zijn van ouders en leerlingen.

Voorwaarden oprichten school

Gemeenten, schoolbesturen of ouders die het initiatief nemen om een nieuwe school op te richten, moeten vooraf aantonen dat:

Vooraf gesprek met scholen en gemeente

Wie plannen heeft voor een nieuwe school, moet vooraf in gesprek met:

 • schoolbesturen in de buurt van de nieuwe school;
  Met de schoolbesturen kunnen initiatiefnemers bespreken of het concept van de nieuwe school ook binnen een bestaande school past.
 • het samenwerkingsverband passend onderwijs;
  Dit samenwerkingsverband kan extra hulp bieden voor leerlingen op de nieuwe school met beperkingen, leerproblemen of gedragsproblemen.
 • de gemeente
  Met de gemeente kan een nieuwe school bijvoorbeeld de huisvesting bespreken.

Waar nieuwe school verder rekening mee moet houden

Denk als initiatiefnemer van een nieuwe school vooraf na over:

 • het onderwijsconcept van de nieuwe school;
 • de eisen aan de kwaliteit van het onderwijs (deze staan in het Advieskader nieuwe scholen);
 • hoe u leerlingen gaat werven;
 • hoe u personeel gaat werven;
 • de huisvesting;
 • of er genoeg geld is voor de periode tussen toestemming voor de nieuwe school en de start;

Belangrijke datums oprichten school

De initiatiefnemers voor een nieuwe school moeten in november een aanvraag doen bij de Dienst uitvoering onderwijs (DUO). In juni van het jaar daarop besluit de minister van onderwijs of de nieuwe school er komt. 14 maanden daarna kan de school van start.

Wat initiatiefnemers voor een nieuwe school uiterlijk wanneer moeten regelen, staat in de kalender met belangrijke datums. Bekijk de belangrijke datums voor een basisschool of de belangrijke datum voor het voortgezet onderwijs.

Aanmelden nieuwe scholen