Wat doet de Rijksoverheid om vrijwilligers te ondersteunen?

Er zijn verschillende regelingen en programma’s waarmee de overheid vrijwilligerswerk zo aantrekkelijk mogelijk maakt. Zoals een verhoging van de vrijwilligersvergoeding en een gratis VOG voor vrijwilligers.

Ministerie coördinerende rol in vrijwilligerswerkbeleid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een coördinerende rol in het landelijke vrijwilligerswerkbeleid.

Vrijwilligersvergoeding

Vanwege het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk heeft de Rijksoverheid de maximale onbelaste vergoeding voor vrijwilligers verhoogd. 

Vrijwilligers kunnen in 2023 een belastingvrije vrijwilligersvergoeding krijgen van maximaal €190 per maand of maximaal €1900 per jaar. Meer informatie over de vrijwilligersvergoeding kunt u vinden op de website van de de Belastingdienst.

U kunt afspraken maken over uw onkostenvergoeding met de organisatie waarvoor u als vrijwilliger werkt.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Alle vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen, zoals kinderen of mensen met een beperking, komen in aanmerking voor een gratis VOG. Organisaties die werken met deze vrijwilligers kunnen zich via Gratisvog.nl aanmelden.
De Rijksoverheid heeft de regeling Gratis VOG voor vrijwilligers vanaf 1 november 2018 uitgebreid

Informatie over en onderzoek naar vrijwilligerswerk

De Rijksoverheid zorgt ervoor dat nuttige kennis en informatie over vrijwilligerswerk in Nederland wordt verzameld en verspreid. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt hoeveel Nederlanders vrijwilligerswerk doen. Ook onderzoekt het CBS waar en waarom Nederlanders dit doen. 

Movisie doet onderzoek naar hoe gemeenten invulling geven aan lokaal vrijwilligerswerkbeleid.

Vrijwilligersprijzen

Ieder jaar reikt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de landelijke vrijwilligersprijzen uit aan vernieuwende vrijwilligersorganisaties.

Maatschappelijke diensttijd voor jongeren

Tijdens de maatschappelijke diensttijd doen jongeren iets voor een ander. Ook leveren ze een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Daarbij leren jongeren nieuwe vaardigheden en ontwikkelen ze (nieuwe) talenten. 

Samenwerking vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van ouderen thuis. Het is belangrijk dat vrijwilligersorganisaties beter met elkaar samenwerken en ook dat zij samenwerken met lokale zorginstellingen. Samen kunnen zij hun activiteiten nog beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van ouderen. In het programma Samen Ouder Worden werken vrijwilligersorganisaties verspreid over het hele land hieraan.