Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

Voorwaarden vrijwilligerswerk

Het is niet precies te zeggen wat wel en wat geen vrijwilligerswerk is. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

  • Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
  • Het werk heeft geen winstoogmerk.
  • Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan. 

Vraag bij de organisatie waar u als vrijwilliger werkt of het ook echt vrijwilligerswerk is.