Kamerbrief over uitwerking Actieplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het pakket aan acties voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv) en het begeleiden van jongeren naar een startkwalificatie.

Kamerbrief over uitwerking Actieplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst