Wat moet ik weten als ik vuurwerk wil verkopen?

Als bedrijf heeft u een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen. U vraagt deze vergunning aan bij uw gemeente. Aan de inrichting van de winkel en de vuurwerkopslag zijn eisen gesteld. Het vuurwerk dat u verkoopt, moet toegestaan zijn voor consumenten. De verkoopdagen in 2023 waren donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. 

Regelgeving vuurwerk

In de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract) staat welk vuurwerk aangewezen is voor consumenten. In het Vuurwerkbesluit staan welke regels gelden voor de verkoop van vuurwerk.

Opslag van vuurwerk

Na de vuurwerkramp in Enschede gelden er regels voor de opslag van vuurwerk die zijn vastgelegd in het Vuurwerkbesluit. Dit gaan onder andere over de aanleg en inspectie van de sprinklerinstallatie en maximale opslaghoeveelheden in de bewaarplaats en winkel.

Veiligheidsbril, aansteeklont en voorlichting

Om de veiligheid van uw klanten te waarborgen moet u bij vuurwerk voor particulieren een veiligheidsbril en een aansteeklont ter beschikking stellen en instructies geven over het veilig afsteken van dit vuurwerk.

Minimumleeftijd vuurwerk, maximale hoeveelheid

Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd de klant moet hebben om het te mogen kopen en afsteken. De minimumleeftijd (12 of 16) hangt af van het soort vuurwerk: F1 of F2.

U mag niet meer dan 25 kilo vuurwerk verkopen per klant. Uit veiligheidsoverwegingen mag een consument per auto maximaal 25 kg vuurwerk vervoeren.

Verkoopdagen vuurwerk

Verkoop van oudejaarsvuurwerk (F2) aan particulieren was in 2023 alleen toegestaan op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. 31 december viel op een zondag, en volgens het Vuurwerkbesluit is het verboden om op zondag vuurwerk te verkopen. Fop- en schertsvuurwerk (onder andere F1-vuurwerk zoals sterretjes en dergelijke) mag u wel het hele jaar door verkopen.

Herkenbaar legaal vuurwerk verkopen

Heeft u een vergunning om vuurwerk te verkopen? Dan mag u een bordje ophangen met de tekst: ‘Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden’. Zo weten uw klanten dat zij bij u legaal vuurwerk kunnen kopen.

Eisen aan consumentenvuurwerk

Consumentenvuurwerk moet onder andere de vermelding ‘Geschikt voor particulier gebruik’ hebben. Ook moet het vuurwerk een vermelding of afbeelding hebben van de effecten. Zo weet de consument wat hij kan verwachten als hij het vuurwerk afsteekt. Een overzicht van alle eisen voor consumentenvuurwerk staat in het Vuurwerkbesluit.

Boete verkoop verboden vuurwerk

U kunt een boete krijgen als u vuurwerk verkoopt dat niet voldoet aan de wettelijke eisen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een richtlijn strafverordening voor vuurwerkovertredingen opgesteld. Daarnaast kan het OM vuurwerk in beslag nemen en vervolgens vernietigen. De (hoge) kosten hiervan worden aan u doorberekend.

Het is ook niet toegestaan om artikelen die explosieve stoffen bevatten, anders dan consumentenvuurwerk te verkopen als vuurwerk.

Toezicht op verkoop van vuurwerk

Uw gemeente controleert of u zich aan de verkoopregels houdt. U leest meer over vragen en antwoorden over de opslag en restanten vuurwerk op de website van Infomil.