Kan ik bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking. U dient het bezwaar in bij uw gemeente.

Bezwaar indienen

Hoe u bezwaar indient bij uw gemeente, leest u in de bijsluiter bij de WOZ-beschikking. In uw bezwaarschrift moet u opschrijven waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

U kunt bij de gemeente een taxatieverslag opvragen. Daarin staat hoe de waarde tot stand is gekomen. Voor woningen staan bijvoorbeeld meestal ook de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen vermeld. Daarmee kunt u nagaan of de waarde van uw huis juist is getaxeerd. U kunt deze gegevens gebruiken voor uw bezwaarschrift. De gemeente doet een uitspraak op uw bezwaarschrift.

U moet uw bezwaar binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Na deze termijn is geen bezwaar meer mogelijk en staat de WOZ-waarde vast.

Uitspraak gemeente op bezwaarschrift

De gemeente moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin u het bezwaarschrift heeft ingediend. Heeft u uw bezwaarschrift ingediend in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen een periode van 6 weken een beslissing nemen. De gemeente kan de termijn met maximaal 6 weken verlengen.

Niet eens met uitspraak gemeente

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Voor het instellen van (hoger) beroep moet u griffierechten betalen.

Meer informatie over het instellen van (hoger) beroep staat onder de uitspraak van de gemeente of van de rechtbank.

Informeel bezwaar

Bij steeds meer instanties kunt u informeel bezwaar maken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met een taxateur die samen met u de WOZ-waarde nog eens bekijkt. Dat kan veel administratieve rompslomp besparen. Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunt u alsnog schriftelijk bezwaar indienen.

Instanties zijn niet verplicht een informele procedure te gebruiken.