Kan ik bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking. Voordat u bezwaar maakt, kunt u het best eerst vragen aan uw gemeente (of het gemeentelijk samenwerkingsverband) of uw beschikking kan worden aangepast (informeel bezwaar). Aan het informele bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Bezwaar maken: hoe doe je dat?

Komt u er met uw gemeente niet uit? Dan kunt u een officiële bezwaarprocedure starten. Hoe u bezwaar maakt bij uw gemeente, staat op de beschikking. In uw bezwaar schrijft u op waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. U moet bezwaar maken binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking. Na deze termijn is geen bezwaar meer mogelijk en staat de WOZ-waarde vast.  Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw woning is gratis.

Uitspraak gemeente op bezwaar

De gemeente moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin u bezwaar heeft gemaakt. Heeft u bezwaar gemaakt in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen een periode van 6 weken een beslissing nemen. De gemeente kan de termijn met maximaal 6 weken verlengen.

Niet eens met uitspraak gemeente

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Als u in hoger beroep gaat, dan moet u griffierechten betalen.

In de uitspraak van de gemeente of rechtbank op uw bezwaar vindt u de informatie om in (hoger) beroep te gaan.