Kan ik bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking. Dat moet binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking. U dient het bezwaar in bij uw gemeente.

Bezwaar maken

Hoe u bezwaar maakt bij uw gemeente, leest u in de bijlage bij de WOZ-beschikking. In uw bezwaar schrijft u op waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

U kunt bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Daarin staat hoe de waarde bepaald is. In het taxatieverslag staan meestal ook de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen. Daarmee kunt u uitzoeken of de waarde van uw huis goed is berekend. U kunt deze gegevens gebruiken voor uw bezwaar. De gemeente doet een uitspraak op uw bezwaar.

Binnen 6 weken bezwaar maken tegen WOZ-waarde

U moet bezwaar maken binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking. Na deze termijn is geen bezwaar meer mogelijk en staat de WOZ-waarde vast.

Informeel bezwaar

Bij steeds meer gemeenten kunt u informeel bezwaar maken. Zo is er soms een mogelijkheid dat u samen met een taxateur de WOZ-waarde nog eens bekijkt. Dat kan veel administratieve rompslomp besparen. Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunt u alsnog schriftelijk bezwaar indienen.

Gemeenten zijn niet verplicht een informele procedure te gebruiken.

Uitspraak gemeente op bezwaar

De gemeente moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin u bezwaar heeft gemaakt. Heeft u bezwaar gemaakt in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen een periode van 6 weken een beslissing nemen. De gemeente kan de termijn met maximaal 6 weken verlengen.

Niet eens met uitspraak gemeente

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Als u in (hoger) beroep gaat, dan moet u griffierechten betalen.

In de uitspraak van de gemeente of rechtbank op uw bezwaar vindt u de informatie om in (hoger) beroep te gaan.