Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning opvragen. Ook kunt u bij uw gemeente een taxatieverslag opvragen van uw woning of bedrijfspand. Met de koopsominformatie van het Kadaster weet u of de WOZ-waarde ongeveer klopt.

Vragen over de WOZ-waarde van uw woning

Vragen over de WOZ-waarde van uw woning kunt u stellen aan uw gemeente. Of aan de organisatie die de WOZ-waarde en de aanslagoplegging voor de gemeente regelt. Informatie over met wie en hoe u contact kan opnemen, vindt u op uw beschikking. 

WOZ-waarde woningen inzien via het WOZ-waardeloket

De waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) is voor iedereen openbaar. Daarom kunt u van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde opvragen via het WOZ-waardeloket. Gemeenten die nog niet op het WOZ-waardeloket zijn aangesloten, geven op hun website aan hoe zij deze gegevens verstrekken. 

Taxatieverslag WOZ-waarde opvragen

Gemeenten bepalen jaarlijks de WOZ-waarde door een taxatie. In een taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde vaststelt. U kunt het verslag van de taxatie opvragen bij uw gemeente. 

WOZ-waarde vergelijken met koopsominformatie Kadaster

Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u tegen betaling informatie krijgen over de aankoopprijs van een woning of woningen. Hiermee vergelijkt u de WOZ-waarde van uw woning met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het gaat dan om woningen die zijn verkocht rond 1 januari van het vorige jaar (waardepeildatum).

Deze koopsommen zijn niet hetzelfde als de WOZ-waarde. Het zijn momentopnames, zonder correctie voor verschillen met het WOZ-object. De WOZ-waarden in het WOZ-waardeloket zijn beter vergelijkbaar en gratis.