Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting. Heeft u een huurhuis? Dan bepaalt de WOZ-waarde mede de hoogte van uw huur. Gemeenten bepalen de hoogte van de WOZ-waarde. Dit doen ze vanuit de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Gebruik WOZ-waarde voor belastingen

De volgende 3 overheden gebruiken de WOZ-waarde bij de berekening van hun belastingen:

  • Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en soms de rioolheffing.
  • De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting (het eigen woningforfait), de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing.
  • Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

Alle organisaties gebruiken dezelfde WOZ-waarde van uw woning. Dit regelt de Wet WOZ.

Gebruik WOZ-waarde voor punten huurwoning

De WOZ-waarde bepaalt voor een deel de maximale huur van een huurwoning. Zo wordt de WOZ-waarde gebruikt bij de berekening van het aantal punten voor een huurwoning. Naast de WOZ-waarde krijgt de woning ook punten voor de oppervlakte en voorzieningen in de woning. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van de huurwoning.

Waarderingskamer houdt toezicht

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ volgens de regels uitvoeren. De taken van de Waarderingskamer staan in de Wet WOZ.