Hoeveel huur betaal ik maximaal voor mijn woning?

Hoeveel huur u betaalt, staat in uw huurcontract. Hoe hoog die (kale) huur mag zijn, hangt af van hoe goed uw huurwoning is. U rekent zelf uit of u niet te veel huur betaalt. Dat kan met de huurprijscheck. Betaalt u te veel? Maak dan bezwaar.

Huurt u een woning voor alleen uw huishouden? Dus zonder gemeenschappelijk gebruik van keuken, badkamer of toilet met huurders van een andere woning? Dan huurt u een zelfstandige woning

Huurcontract voor zelfstandige woningen: sociale huurwoning of vrijesectorwoning

Uw huurcontract voor uw zelfstandige woning is in 2023 ingegaan. Is de kale huur € 808,06 of lager? Of is uw huurcontract ingegaan in 2024 en is de kale huur € 879,66 of lager? Dan huurt u een sociale huurwoning. In 2023 was € 808,06 de maximale huur bij nieuwe verhuur van een sociale huurwoning. En in 2024 is dat bedrag € 879,66. Dat heet de liberalisatiegrens.

Uw huurcontract voor uw zelfstandige woning is in 2023 ingegaan. Is de kale huur hoger dan € 808,06? Of is uw huurcontract ingegaan in 2024 en is de kale huur hoger dan € 879,66? Dan heeft u een vrijesectorwoning. Voor een vrijesectorwoning is er geen maximale huur. De verhuurder mag vragen wat hij wil.

Is uw huur vóór 2023 ingegaan? Doe dan een check om te weten of u in een sociale huurwoning woont. Of juist in de vrije sector. 

Beginhuur vrijesectorwoning testen binnen 6 maanden

Huurt u nog geen 6 maanden een vrijesectorwoning? Dan kunt u de Huurcommissie uw huur laten controleren.

Heeft u een tijdelijk contract van maximaal 2 jaar? Dan heeft u langer de tijd om uw beginhuur te laten controleren. Tot een half jaar na het einde van uw tijdelijk contract. De beginhuur is de huur die in uw contract staat.

Huur controleren sociale huurwoning

Huurt u een sociale huurwoning? Of een kamer, woonwagen of standplaats? Dan kunt u uw huur altijd laten controleren.

Puntenaantal bepaalt de maximale huur

Uw zelfstandige woning krijgt punten. Bijvoorbeeld:

  • voor de oppervlakte van de woning;
  • voor de zuinigheid met energie (energieprestatie);
  • voor de WOZ-waarde. Dat is de waarde van uw woning. De gemeente bepaalt die elk jaar.

Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van uw sociale huurwoning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur.

Er zijn aparte puntentellingen voor:

  • zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen, studio's, en dergelijke)
  • onzelfstandige woningen (kamers). Deze krijgen geen punten voor de WOZ-waarde.
  • woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Deze krijgen geen punten voor de WOZ-waarde.

Zelf huur sociale huurwoning controleren (huurprijscheck)

U kunt zelf controleren of uw huur redelijk is. Of dat u te veel huur betaalt voor uw huurwoning. Dat doet u met de Huurprijscheck. Die geeft aan hoeveel punten uw woning of kamer heeft.

Verschil kale huur en all-in huur

Betaalt u kale huur? Of all-in huur? Bij all-in huur moet u eerst uw huur laten splitsen. Pas dan kunt u uw maximale huur controleren.

Kale huur

Kale huur is de huur van uw woning. Zonder bijkomende kosten voor bijvoorbeeld gas en licht.

All-in huur

All-in huur is de kale huur samen met bijkomende kosten. Voor bijvoorbeeld schoonmaak en tuinonderhoud (servicekosten). Of voor gas en elektriciteit.

Bij een all-in prijs is niet afgesproken welk deel van die all-in-prijs voor de huur is en welk deel voor de servicekosten en/of nutsvoorzieningen. Er is dus niet bekend hoe hoog de kale huur is. Daardoor kan niet bepaald worden of de kale huur boven de op de ingangsdatum geldende liberalisatiegrens lag of niet.

Kijk in uw huurcontract wat voor soort huur u betaalt.

Splitsen all-in huur

Betaalt u all-in huur? En wilt u weten of uw (kale) huur te hoog is? Vraag aan de verhuurder om de huur te splitsen. In kale huur en bijkomende kosten.

Komt u er met uw verhuurder niet uit? Vraag dan de Huurcommissie om uw all-in-huur te splitsen.

Weet u uw kale huur? Controleer dan uw maximale huur. Met de Huurprijscheck.

Bezwaar maken tegen hoge huur sociale huurwoning

Is de (kale) huur van uw sociale huurwoning te hoog volgens de Huurprijscheck? Of van uw kamer, woonwagen of standplaats? Vraag aan de verhuurder of uw huur omlaag kan.

Werkt die niet mee? Vraag de Huurcommissie om de huurprijs te beoordelen.

Ook kan het zijn dat uw verhuurder een verhuurvergunning van de gemeente nodig heeft om uw woning te mogen verhuren. Als dit zo is, kunt u ook uw gemeente vragen om uw huur te beoordelen.

Bezwaar maken tegen te hoge huurverhoging sociale huurwoning

Vraagt uw verhuurder een te hoge huurverhoging van uw sociale huurwoning? Dan kunt u daartegen bezwaar maken bij uw verhuurder. Wil uw verhuurder de huurverhoging dan toch doorzetten? Dan moet hij een uitspraak van de Huurcommissie vragen.

Heeft uw verhuurder een verhuurvergunning van de gemeente nodig om uw woning te mogen verhuren? Dan kunt u uw gemeente vragen om de huurverhoging te beoordelen.

Bezwaar maken tegen hoge huur vrijesectorwoning

Voor woningen in de vrije sector geldt geen maximale huur. U mag binnen de eerste zes maanden van uw huurcontract aan de Huurcommissie vragen de huurprijs te toetsen. U mag ook daarna uw verhuurder vragen uw huur te verlagen. Uw verhuurder hoeft niet mee te werken. Komt u er met elkaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen uw huur te verlagen.

Bezwaar maken tegen te hoge huurverhoging vrije sector

Uw verhuurder mag de huur jaarlijks verhogen. Maar van 1 mei 2021 tot 1 mei 2024 geldt daarvoor een maximum. Voor 2023 is de huurverhoging maximaal 4,1%. Voor 2024 is de huurverhoging maximaal 5,5%.

Wil uw verhuurder een hogere huurverhoging in rekening brengen en komt u er onderling niet uit? Dan kunt u een uitspraak van de Huurcommissie vragen.
 

Advies Huurcommissie aan huurder vrijesectorwoning

U huurt een vrijesectorwoning en heeft een klacht. Bijvoorbeeld over uw servicekosten of onderhoudsgebreken. Dan kunt u ook de Huurcommissie om advies vragen. Voorwaarde is wel dat u dat met uw verhuurder heeft afgesproken. U kunt deze afspraak in uw huurcontract laten zetten.

Uitleg in eenvoudige taal: klacht over de huurprijs

Zie ook de uitleg in eenvoudige taal op Steffie.nl: ik heb een klacht over de huurprijs.