Vereenvoudiging Wajong

Sinds 1 januari 2021 zijn de regels voor de Wajong veranderd. Met de verandering krijgen Wajongers die (meer) gaan werken een hoger inkomen. Ook kunnen zij hun uitkering houden als zij een opleiding doen. Verder hoeven Wajongers minder bang te zijn om hun uitkering kwijt te raken. Bijvoorbeeld als ze aan het werk gaan, of als hun baan stopt. Ze kunnen altijd terugvallen op de Wajong als de gezondheid weer verslechtert.

Waarom is de Wajong veranderd?

De regels waren verschillend en ingewikkeld. Sommige regels maakten het voor Wajongers moeilijker om mee te doen in de maatschappij:

  • omdat ze niet meer verdienen als ze gaan werken of
  • omdat ze bang zijn dat ze niet meer terug kunnen in de Wajong, als ze hun baan verliezen of doordat de gezondheid is verslechterd.

Door de veranderingen kunnen Wajongers makkelijker meedoen in de maatschappij.

Meer informatie over de wijzigingen in de Wajong staat in de Vragen en antwoorden over wijzigingen in Wajong 2020-2021. En in de factsheet De vereenvoudigde Wajong.

Nieuwe regels Wajong

Alle maatregelen gelden sinds 1 januari 2021:

  • Als Wajongers een opleiding doen of gaan doen behouden ze hun hele Wajong-uitkering.
  • Als Wajongers een opleiding doen hebben ze mogelijk recht op Wajong 2015.
  • Als Wajongers gaan werken hebben ze een hoger inkomen dan als ze alleen een uitkering krijgen.
  • Als Wajongers werken houden ze naast hun uitkering 30 cent van iedere euro die ze verdienen.
  • Als Wajongers werken met loondispensatie houden ze meer dan 30 cent per euro.
  • Als de Wajong-uitkering is gestopt kunnen Wajongers tot hun AOW (Algemene Ouderdomswet) terugkomen in de Wajong wanneer de gezondheid weer verslechtert.
  • Als Wajongers een re-integratie traject volgen maken ze afspraken met UWV. Een afspraak kan zijn om een passend werkaanbod te accepteren. Ze zijn dan verplicht om een passend werkaanbod te accepteren. 
  • Wajongers kunnen zelf hun uitkering stoppen. Net als in de Wajong 2010 en Wajong 2015.