Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Het kabinet wil dat gehandicapten en chronisch zieken met een Wajong-uitkering meer geld overhouden als ze (meer) gaan werken. Ook moeten zij hun hele Wajong-uitkering krijgen als ze een opleiding volgen. Daarom komen er vanaf 2020 nieuwe regels voor de Wajong. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet.

Doel: Wajong voor iedereen gelijk maken

Het kabinet wil de Wajong voor alle Wajongers gelijktrekken. De huidige Wajongregelingen pakken voor de ene groep Wajongers gunstiger uit dan voor de andere groep. Ook wil het kabinet dat (meer) werken loont. En dat jonggehandicapten hun hele Wajong-uitkering krijgen als ze een opleiding volgen.

Wat er verandert rond de Wajong

Kijk in het document wat er verandert rond de Wajong.

Lees ook het nieuwsbericht 'Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Wajong'

Stand van zaken wetsvoorstel

Kijk voor de stand van zaken van het Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong op de site van de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat een deel van het voorstel in de eerste helft van 2020 ingaat.