Kan ik als werkgever ondersteuning krijgen als ik een Wajonger in dienst wil nemen?

U kunt op verschillende manieren ondersteuning krijgen als u een Wajonger in dienst neemt. U vindt deze ondersteuning bij het regionale werkgeversservicepunt en UWV.

Regionaal werkgeverssteunpunt

Het werkgeversservicepunt geeft informatie en ondersteuning als u iemand aan wil nemen die moeilijker aan het werk komt. Het werkgeversservicepunt biedt u ook specifieke informatie voor werkzoekenden met een Wajong-uitkering, zoals informatie over financiële voordelen en tips bij het in dienst nemen van Wajongers. Denk hierbij aan informatie over:

De dienstverlening van het werkgeversservicepunt is kosteloos. U kunt er ook vacatures aanmelden.

Ondersteuning door UWV

Wilt u een Wajonger in dienst nemen? Dan kunt u via UWV de volgende voorzieningen inzetten:

 • Proefplaatsing
  Met een proefplaatsing kijkt u of de werknemer binnen uw bedrijf past.
 • Loondispensatie
  U betaalt tijdelijk minder loon aan de werknemer omdat hij minder aan kan dan de andere werknemers.
 • No-riskpolicy
  Dit is een looncompensatie bij ziekte. U krijgt dan voor deze werknemer een ziektewetuitkering van UWV.
 • Jobcoaching
  Een jobcoach begeleidt de werknemer op zijn werkplek.

UWV geeft meer informatie over de beschikbare regelingen en voordelen.

Inzicht financiële voordelen

Met de Regelhulp voor het financieel CV kunnen werkzoekenden en werkgevers een overzicht maken. Daarin staat op welke financiële voordelen de werkgever recht heeft als hij een Wajonger aanneemt.

Kandidatenverkenner banenafspraak

De Kandidatenverkenner banenafspraak is een hulpmiddel van UWV voor werkgevers en intermediairs. Zij kunnen hiermee naar geschikte kandidaten zoeken voor de invulling van banen. UWV heeft bijna 55.000 Wajongers met hun (anonieme) profielen en voorkeuren ingeschreven.