Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking (banenafspraak)

Het kabinet wil dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom heeft het kabinet de banenafspraak gemaakt in samenwerking met organisaties voor werkgevers en werknemers.

Mensen met arbeidsbeperking vinden vaak lastiger werk

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak extra begeleiding nodig of een aangepaste werkplek. Bijvoorbeeld omdat zij een geestelijke of een lichamelijke beperking hebben. Daarom vinden zij lastiger een baan. En komen ze vaak in een sociale werkplaats terecht.

Banenafspraak: meer banen voor mensen met arbeidsbeperking

Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen bij in het bedrijfsleven. En 25.000 extra banen bij de overheid. Dit heet de banenafspraak. Het kabinet heeft deze afspraak gemaakt met organisaties voor werkgevers en werknemers (sociale partners). Werkgevers zorgen elk jaar voor een afgesproken aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Quotumregeling: zorgen voor werkplekken

Lukt het werkgevers niet om het afgesproken aantal banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking? Dan moeten ze alsnog zorgen voor een minimaal aantal werkplekken (een quotum). Dit heet de quotumregeling. De quotumregeling geldt vanaf 1 januari 2020 bij de overheid. Zorgt de overheid niet voor genoeg werkplekken? Dan moet zij via de quotumregeling alsnog voor een minimumaantal werkplekken zorgen.

Doelgroep van de banenafspraak

De doelgroep voor de extra banen is:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV;
  • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening);
  • Wajongers met arbeidsvermogen. Arbeidsvermogen is dat iemand bijvoorbeeld 4 uur per dag kan werken.
  • Mensen die op een Wiw-baan of ID-baan werken. Dit zijn banen die via oude regelingen tot stand zijn gekomen. De Wiw en ID-baan waren bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Mensen die een medische beperking kregen vóór hun 18e verjaardag of tijdens hun studie. En die dankzij de banenafspraak het Wettelijke Minimumloon kunnen verdienen.

Doelgroep banenafspraak in doelgroepregister

De mensen voor wie de banen zijn bestemd komen in het doelgroepregister. UWV beheert dit register. Neemt een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst? Dan telt deze baan mee voor de banenafspraak en de quotumregeling.

Verzoek uitschrijving uit doelgroepregister

Wie uit het doelgroepregister geschreven wil worden, kan sinds 2020 een verzoek hiervoor indienen. UWV neemt deze verzoeken in behandeling en beoordeelt ze. Voorwaarde voor uitschrijving is dat iemand niet meer aan de doelgroepcriteria voldoet. Keurt UWV het verzoek tot uitschrijving goed? Dan verwijdert UWV vanaf 1 januari 2021 de betreffende persoon uit het doelgroepregister. In het document leest u meer over de mogelijk voor uitschrijving.

Regionale Werkbedrijven begeleiden naar werk

In een regionaal Werkbedrijf werken gemeenten samen met UWV, werkgevers, vakbonden en scholen uit 1 arbeidsmarktregio. Deze partijen maken samen afspraken over de begeleiding van mensen met een beperking naar een baan. Gemeenten binnen een arbeidsmarktregio zorgen voor deze begeleiding.

Daarnaast kunnen de Werkbedrijven afspraken maken voor werkgevers in dezelfde regio. Bijvoorbeeld over 1 vast loket voor informatie en advies op maat. Of over aanmelding van vacatures voor de doelgroep banenafspraak arbeidsgehandicapten.

Er zijn 35 regionale Werkbedrijven die aansluiten op de al bestaande indeling van Nederland in 35 arbeidsmarktregio’s.