Kamerbrief evaluatie Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Staatssecretaris Van Ark biedt de Tweede Kamer met deze brief het rapport aan van de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. In deze brief staan de belangrijkste bevindingen uit het evaluatieonderzoek en de reactie van staatssecretaris Van Ark op deze bevindingen.

Deze brief (met bijlage) is ook aan de Eerste Kamer aangeboden.

Kamerbrief evaluatie Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (PDF | 6 pagina's | 154 kB)