Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (zomer 2017)

Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Dit document geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer. In 2017 is beoordeeld of tot en met 2016 voldoende banen zijn gerealiseerd.