Plannen kabinet vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

Werkgevers moeten elk jaar genoeg banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking (banenafspraak). Doen ze dat niet, dan moeten ze verplicht een minimaal aantal werkplekken realiseren (quotum). Het kabinet wil de regels voor de banenafspraak en de quotumregeling simpeler maken.

Plannen: simpelere regels banenafspraak en quotumregeling

Werkgevers vinden de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingewikkeld. Het is ingewikkeld bij te houden bij welke sector, overheid of markt een baan meetelt. Daarom wil het kabinet de Wet banenafspraak vereenvoudigen. Het wetsvoorstel dat de vereenvoudiging moet regelen, is nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit gebeurt naar verwachting in de eerste helft van 2020.

Belangrijkste veranderingen banenafspraak

Om de banenafspraak en de quotumregeling makkelijker te maken stelt het kabinet het volgende voor:

1 banenafspraak voor alle werkgevers

Met het huidige beleid moet het bedrijfsleven in 2026 100.000 banen scheppen. En de overheid 25.000 banen. Het kabinet wil af van het onderscheid tussen het bedrijfsleven en de overheid. Daarom stelt de regering voor dat bedrijven en overheid samen 125.000 banen moeten scheppen. Er komt dus 1 banenafspraak voor alle werkgevers. Maar overheid en markt blijven voor hun afgesproken aandeel staan.

Quotumregeling: inclusiviteitsopslag in plaats van heffing

Als werkgevers de afgesproken aantallen van de banenafspraak niet halen komt er een quotumregeling. Het kabinet wil af van de heffing bij de quotumregeling. In plaats daarvan komt er de inclusiviteitsopslag. Deze opslag wordt geheven via een bestaande premie. Het kabinet houdt nu al rekening met dit nieuwe systeem. Daarom wordt de quotumheffing voorlopig niet doorgevoerd.

Quotumregeling: bonus bij goed presteren

Als de quotumregeling geldt, kan een werkgever die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst neemt een bonus krijgen. Dit gaat via het loonkostenvoordeel (LKV). De volledige bonus is ongeveer € 5.000 per gerealiseerde baan. Dit komt bovenop het bestaande LKV. Dit bedrag ontvangt een werkgever als een werknemer een jaar lang 25,5 uur per week werkt. De werkelijke bonus hangt af van het totaal aantal uren dat de werknemer werkt bij de werkgever. Werkt de werknemer minder dan 25,5 uur per week? Dan ontvangt de werkgever een lagere bonus.

Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

U kunt niet meer reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie is gesloten. U kunt wel het concept van het wetsvoorstel en reacties daarop lezen.