Quotumregeling voor overheidswerkgevers

Vanaf 1 januari 2018 geldt de quotumregeling voor overheidswerkgevers, zoals het Rijk, gemeenten of onderwijs. Het kabinet heeft dit besloten omdat overheidswerkgevers gezamenlijk in 2016 niet voor voldoende banen gezorgd hebben. Zorgt een individuele werkgever niet voor genoeg extra banen voor arbeidsgehandicapten? Dan krijgt hij vanaf nu te maken met een quotumregeling.

Te weinig banen bij de overheid voor arbeidsgehandicapten

Overheidswerkgevers hebben in 2016 te weinig arbeidsgehandicapten in dienst genomen. Het afgesproken aantal van 6500 banen (banenafspraak) is niet gehaald. Daarom geldt voor deze sector vanaf 2018 een quotumregeling.

Quotumregeling

De quotumregeling geldt voor alle overheidswerkgevers die in 2017 25 of meer werknemers in dienst hebben. UWV stelt vast welke werkgevers onder de regeling vallen. Het aantal van 25 werknemers wordt uitgedrukt in verloonde uren. Hierover ontvangen de werkgevers in het eerste kwartaal van 2018 bericht van UWV.

Quotumpercentage

Voor 2018 is het quotumpercentage vastgesteld op 1,93. Dit percentage bepaalt hoeveel werknemers een werkgever in dienst moet hebben om aan de banenafspraak te voldoen.

Quotumheffing bij niet voldoen aan banenafspraak

Voldoet een werkgever niet aan het quotum? Dan bedraagt de heffing € 5000 per niet ingevulde baan. Als 1 baan telt een baan van 25,5 verloonde uren per week. Alle banen van mensen uit de doelgroep tellen mee. Ook arbeidsplaatsen met een omvang kleiner dan 25,5 uur per week tellen, naar rato, mee.

Het kabinet heeft besloten om over het jaar 2018 nog geen heffingen op te leggen aan werkgevers. Dit gebeurt voor het eerst in 2019. Werkgevers die in 2018 niet aan het quotum voldoen, zijn nog niets verschuldigd.

Geen quotumregeling meer bij voldoende banen

Zorgen de overheidswerkgevers in 2018 collectief voor voldoende banen, dan stopt de quotumregeling. De banenafspraak voor overheidswerkgevers gaat dan weer gelden.

Meer informatie quotumregeling

In de Staatscourant leest u meer over de regeling Activering quotumheffing voor de sector overheid.