Tijdelijke impuls banenafspraak

De tijdelijke impuls banenafspraak is een tijdelijke maatregel, een aanvulling op de banenafspraak. Met deze tijdelijke maatregel wil de overheid zorgen dat mensen uit de doelgroep banenafspraak aan het werk blijven. Ondanks de coronacrisis en de gevolgen daarvan.

Doelgroep van de tijdelijke impuls banenafspraak

De tijdelijke impuls banenafspraak is bedoeld voor mensen uit de onderstaande groepen, die vanaf 12 maart 2020 werkloos zijn geworden of dreigen te worden:

 • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen;
 • (ex-) leerlingen van voortgezet speciaal onderwijs of praktijktonderwijs;
 • mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening) die bij een gewone werkgever werken;
 • Wajongers die mogelijkheden hebben om te werken (arbeidsvermogen).

Inhoud tijdelijke impuls banenafspraak

De tijdelijke impuls banenafspraak biedt mensen uit de doelgroep de mogelijkheid tot:

 • extra begeleiding op de huidige werkplek;
 • begeleiding van werk-naar-werk;
 • een werkfittraject bij gemeente of sociaal ontwikkelbedrijven, als doorwerken bij de eigen werkgever niet gaat;
 • andere hulp van de crisisdienstverlening, zoals:
  • training;
  • bijscholing;
  • omscholing.

Aanspreekpunt in elke arbeidsmarktregio

In elke arbeidsmarktregio komt 1 herkenbaar aanspreekpunt voor de banenafspraak. De aanspreekpunten banenafspraak zijn de verbinding tussen organisaties zoals:

Ook zorgt het aanspreekpunt banenafspraak voor heldere communicatie aan de hiervoor genoemde organisaties en werknemers over de tijdelijke impuls banenafspraak.