Wanneer kan ik een toeslag op mijn uitkering krijgen?

Als u een uitkering krijgt van UWV, kunt u een toeslag op uw uitkering aanvragen. Dit kan alleen als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum.

Toeslag tot aan sociaal minimum

Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. De Toeslagenwet vult uw uitkering en eventuele inkomsten aan tot maximaal dit sociaal minimum. Hoe hoog het sociaal minimum in uw geval is, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie.

Geen recht op toeslag

U heeft geen recht op een toeslag op uw uitkering als u:

  • jonger bent dan 21 jaar en thuis woont;
  • een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren en u geen kinderen onder de 12 jaar heeft.

Toeslag aanvragen

U kunt de toeslag op uw uitkering zelf aanvragen via de website van UWV. Hoe u de toeslag aanvraagt, hangt af van de uitkering.

Als u een WW-uitkering of een IOW-uitkering aanvraagt, bekijkt UWV zelf of u een toeslag kunt krijgen. UWV stuurt u dan een aanvraagformulier toe.

Toeslag zelf aanvragen: binnen 6 weken

U moet de toeslag aanvragen binnen 6 weken nadat uw uitkering ingaat of nadat uw situatie of inkomen verandert. Is uw aanvraag te laat binnen bij UWV? Dan krijgt u mogelijk een lagere toeslag.

Toeslag ook mogelijk bij weinig loon

Heeft u geen uitkering van UWV, dan kunt u toch een toeslag aanvragen als u ziek bent en uw werkgever betaalt u in het tweede ziektejaar geen 100% van uw loon. U moet dan aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent getrouwd of u woont samen en uw gezamenlijke inkomen is lager dan het bruto minimumloon, of;
  • u bent alleenstaand en uw inkomen is lager is dan 70% van het netto minimumloon, of;
  • u bent alleenstaand bent en u deelt een woning met 1 of meer personen (woningdeler) en uw inkomen is lager dan 50% van het netto minimumloon.