Beslisnota bij Kamerbrief over inzet bescherming Noordzee-infrastructuur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvoming rondom een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over inzet bescherming Noordzee-infrastructuur (PDF | 2 pagina’s | 201 kB)