Beslisnota Staat van Ons Water 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Staat van Ons Water 2022 (PDF | 2 pagina’s | 111 kB)