Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag Normstelling voor de waterkwaliteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag Normstelling voor de waterkwaliteit (PDF | 2 pagina's | 104 kB)