Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030 (deelonderwerp Kaderrichtlijn Water)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030 (deelonderwerp Kaderrichtlijn Water) (PDF | 2 pagina's | 101 kB)