Beslisnota bij Kamerbrief bij 3e evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde estuarium

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij 3e evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde estuarium