Het voorkomen van overlast bij rioolrenovatie met styreenhoudende technieken

In deze publicatie vindt u informatie over het voorkomen van stankklachten en onrust als gevolg van het vrijkomen van styreen.

De publicatie is bestemd voor gemeenten en waterschappen die rioolrenovaties aansturen.

Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • kousmethoden;
  • styreen;
  • maatregelen en communicatie.

In de publicatie is de bijlage 'Checklist maatregelen per fase' opgenomen.

Deze publicatie vervangt de volgende publicatie: Rioolrenovatie met kousmethode.

Datum van uitgave: maart 2008 / bestelcode: 8166