Kamerbrief over diverse wateronderwerpen

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de invulling van een aantal moties en toezeggingen. Ook geeft zij de actuele stand
van zaken bij enkele relevante waterdossiers.

De volgende hoofdonderwerpen komen aan de orde:

  • Waterveiligheid en zeespiegelstijging;
  • ruimtelijke adaptatie en droogte;
  • waterkwaliteit;
  • Noordzee.