Kamerbrief over nieuwe inzichten zoetwaterbeschikbaarheid

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'De zoetwaterbalans van laag Nederland in een warmer klimaat' van Deltares. Hij bespreekt daarbij de betekenis van de klimaatscenario's van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), de tussenbalans van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en de nieuwe Deltascenario’s voor de zoetwaterbeschikbaarheid in Nederland.

Kamerbrief over nieuwe inzichten zoetwaterbeschikbaarheid