Uitdieping spanningen waterveiligheidprojecten

Verdieping van de in de beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidprogramma’s geconstateerde spanning tussen enerzijds scope en planning en anderzijds innovatie en meekoppelen aan de hand van een aantal nader bestudeerde waterveiligheidsprojecten.

Uitdieping spanningen waterveiligheidprojecten (PDF | 82 pagina's | 14,3 MB)