Overstromingsrisicobeheerplan Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027

Het rapport bevat het Overstromingsrisicobeheerplan van Nederland voor de periode 2022-2027. Dit plan is als bijlage onderdeel van het Nationaal Water Programma 2022-2027. Het gaat over de doelen en maatregelen voor de aangewezen gebieden in de stroomgebieden van de Rijn, de Maas, de Eems en de Schelde in Nederland.

Overstromingsrisicobeheerplan Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027 (PDF | 86 pagina's | 12,3 MB)