Hoe wordt de riolering en afvalwaterzuivering betaald?

U betaalt op 2 manieren voor riolering en afvalwaterzuivering. Via de rioolheffing aan de gemeente en via de zuiveringsheffing aan het waterschap.

Rioolheffing

U betaalt belasting aan de gemeente voor het weggooien van afvalwater in het riool. De meeste gemeenten laten u deze belasting betalen via de rioolheffing. Soms zitten de rioleringskosten bij de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (OZB).

De inkomsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het riool. De rioolheffing heeft niets te maken met de zuivering van het afvalwater.

Zuiveringsheffing

U betaalt belasting aan het waterschap in uw regio voor het schoonmaken van afvalwater. Deze zuiveringsheffing wordt uitgedrukt in 'vervuilingseenheden'. Een huishouden van 2 of meer personen betaalt altijd 3 vervuilingseenheden. Een alleenwonende betaalt 1 vervuilingseenheid.

Ben u niet aangesloten op het riool? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Dit is een heffing voor afvalwater direct weggooien in het oppervlaktewater.

Vragen en klachten riool en afvalwaterzuivering

Met een vraag of klacht over het riool kunt u contact opnemen met uw gemeente. Heeft u vragen of klachten over de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing? Dan kunt u contact opnemen met het waterschap in uw regio.

Meer informatie over riolering vindt u op de website van Stichting RIONED. Dat is het platform voor de rioleringszorg in Nederland.