Antwoorden op Kamervragen over vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de vormgeving van de regeling voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten