Bevoegdheid van leraren

De Rijksoverheid wil dat bevoegde leraren of leraren in opleiding lessen geven in het onderwijs. Zo kan de Rijksoverheid de kwaliteit van het onderwijs garanderen én verbeteren.

Belang van bevoegd lesgeven

Voor de prestaties van leerlingen is het belangrijk dat zij les krijgen van bevoegde leraren. Uit internationaal onderzoek blijkt dat bevoegde leraren betere prestaties bereiken bij hun leerlingen. Een bevoegdheid is bovendien van belang voor leraren zelf: het zegt iets over de kwaliteit van de beroepsgroep.

Bevoegd leraar worden

Er zijn verschillende manieren om een bevoegd leraar te worden.
Meer informatie over werken in het onderwijs staat op de website onderwijsloket. Zij geven ook persoonlijk advies.