Bevoegdheid van leraren

De Rijksoverheid wil dat bevoegde leraren of leraren in opleiding alle lessen geven in het voortgezet onderwijs. Zo kan de Rijksoverheid de kwaliteit van het onderwijs garanderen én verbeteren.

Een leraar is bevoegd als hij over een diploma beschikt van een lerarenopleiding. Als de leraar een minor heeft gevolgd aan een universiteit, geldt het certificaat ook als bevoegdheid.

Belang van bevoegd lesgeven

Voor de prestaties van leerlingen is het belangrijk dat zij les krijgen van bevoegde leraren. Uit internationaal onderzoek blijkt dat bevoegde leraren betere prestaties bereiken bij hun leerlingen. Bevoegdheid is bovendien van belang voor leraren zelf: het zegt iets over de kwaliteit van de beroepsgroep.

In het Nationaal Onderwijs akkoord is afgesproken dat alle lessen in het voortgezet onderwijs worden gegeven door:

  • docenten die daarvoor bevoegd zijn, of;
  • leraren in opleiding.

Staatssecretaris Dekker heeft een plan van aanpak opgesteld om onbevoegd lesgeven tegen te gaan.

Bevoegd leraar worden

Bevoegd leraar worden kan door een lerarenopleiding te doorlopen. Ook zijn er een aantal andere mogelijkheden om bevoegd les te geven. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een minor.

Mensen die leraar willen worden, kunnen hier soms subsidie voor krijgen. Meer informatie hierover staat op de website van Duo.