Beslisnota bij memorie van antwoord 7e suppeletoire begroting OCW 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij memorie van antwoord 7e suppeletoire begroting OCW 2022 (PDF | 1 pagina | 89 KB)