Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang conceptregeling G5 convenanten aanpak tekorten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang conceptregeling G5 convenanten aanpak tekorten