ADDENDUM bij Convenant Uitvoering Noodplannen personeelstekort G5 Den Haag

Addendum (bijlage) bij de conceptregeling 'Subsidieregeling uitvoering convenanten erarentekort PO G5 inclusief aanpak zij-instroom PO G5' Het addendum gaat over het convenant tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de gemeente Den Haag en schoolbesturen voor de aanpak van het lerarentekort in het basisonderwijs.

ADDENDUM bij Convenant Uitvoering Noodplannen personeelstekort G5 Den Haag