Aanbiedingsbrief over verslag schriftelijk overleg beleidsevaluatie Lerarenbeleid

De ministers Slob en Van Engelshoven  sturen de antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de Strategische Evaluatie Lerarenbeleid naar de Tweede Kamer.