Handreiking Ruimte in regels voor het basisonderwijs

Uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs. Deze handreiking maakt helder over welke zaken een school zich op basis van de wet moet kunnen verantwoorden. Samen met leraren is gezocht naar de vragen die zij hierover hebben. Scholen vinden daarom in deze handreiking ook veelgehoorde vragen én antwoorden. De handreiking toont aan dat scholen waarschijnlijk meer professionele ruimte hebben dan ze wellicht op dit moment denken.

Handreiking Ruimte in regels voor het basisonderwijs (PDF | 44 pagina's | 1,3 MB)