Samenvatting uitkomsten verkenning kwaliteit en positie lerarenopleidingen

Het rapport bevat een verkennend onderzoek naar manieren om de kwaliteit en positie van lerarenopleidingen te versterken.

Samenvatting uitkomsten verkenning kwaliteit en positie lerarenopleidingen