Verbeteren positie en kwaliteit leraren

Een leraar bepaalt grotendeels de kwaliteit van het onderwijs. De overheid wil de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheden van leraren verbeteren.

Maatregelen om kwaliteit leraren te verhogen

Enkele maatregelen om de kwaliteit van leraren te verbeteren zijn:

Kwaliteit lessen verhogen

Het onderwijs wordt beter als leraren met elkaar bepalen:

  • hoe zij de lessen geven;
  • hoe zij de prestaties van leerlingen beoordelen;
  • hoe verantwoord leiderschap eruit ziet.

De afspraken tussen leraren moeten wel passen binnen het onderwijsbeleid van de school. Scholen kunnen subsidie en extra hulp aanvragen om het onderwijs te verbeteren.

Goed onderwijs ook belangrijk voor bestuurders en schoolleiders

Voor bestuurders en schoolleiders is het ook belangrijk dat leraren de kwaliteit van hun beroep met collega's regelt. Want het verbetert de kwaliteit van onderwijs. De schoolleiding ondersteunt de leraar bij het uitoefenen en onderhouden van zijn werk.

Ontwikkelen competenties managers onderwijs

Het onderwijs kent verschillende leidinggevende functies. Bijvoorbeeld adjunct-directeur op een basisschool of lid van een college van bestuur in het hoger onderwijs.
Schoolleiders werken aan de verdere ontwikkeling van hun bekwaamheden (professionalisering). Het gaat om schoolleiders in het: 

  • primair onderwijs;
  • voortgezet onderwijs;
  • middelbaar beroepsonderwijs (mbo) (het middenmanagement).

Registratie in het Schoolleidersregister PO

Schoolleiders die op een basisschool werken die onder de cao primair onderwijs (po) valt, moeten aan de basiskwalificaties voor schoolleiders voldoen. Zo moeten zij werken vanuit een visie op onderwijs en opvoeding en zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. Zij moeten zich registreren in het Schoolleidersregister PO.