Doorgroeimogelijkheden leraren (functiedifferentiatie)

Het is belangrijk dat leraren zich blijven ontwikkelen. Dat maakt het beroep van leraar aantrekkelijker en het bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Met de functiemix kunnen leraren doorgroeien naar een hogere salarisschaal.

Met een sterk en gevarieerd team wordt het leerklimaat op school bevorderd. Daarmee krijgen leerlingen en studenten beter onderwijs. Het is belangrijk dat leraren zich blijven ontwikkelen. Dat vraagt om professioneel personeelsbeleid dat erop is gericht om de leraren aan te moedigen zich door te blijven ontwikkelen en hun expertise in te zetten in de school.

Met de sociale partners zijn afspraken gemaakt over de ruimte in het personeelsbeleid om onderwijspersoneel in verschillende functies te plaatsen. De overheid zet hiervoor structureel geld in. 

In de functiemix-database staat per school, bestuur of regio actuele informatie over de inschaling van onderwijspersoneel in de verschillende functies.