Werkdrukakkoord bereikt voor het primair onderwijs

Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. De sector heeft zelf plannen gemaakt hoe ze werkdruk terug gaan dringen en hoe ze gaan zorgen dat het geld optimaal wordt besteed. Het kabinet heeft vertrouwen in deze plannen en zorgt dat de scholen eerder dan gepland kunnen beschikken over het extra geld.

Dit is een nieuwsbericht uit 2018. Kijk hier voor de actuele informatie over het werkdrukakkoord.

Het werkdrukakkoord betekent dat scholen in het primair onderwijs met ingang van het komend schooljaar 237 miljoen euro extra krijgen om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot 65.000 euro in het schooljaar 2021/2022 en structureel daarna.

Trots op resultaat

De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd om tot dit werkdrukakkoord te komen. De PO-Raad, De Algemene Onderwijsbond (AOb), De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV Onderwijs (CNVO), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), FNV en PO in Actie -verenigd in het PO-front- en minister Slob zijn trots op het onderhandelingsresultaat. ‘Het onderwijs heeft hier hard voor geknokt. We zijn blij met dit geld, dat werkdruk op basisscholen moet verminderen en dat gelukkig snel beschikbaar komt. Dat is winst voor leraren en leerlingen. Zij moeten het verschil gaan merken in de klas.’, laten de partijen weten in een gemeenschappelijke verklaring.

School bepaalt wat nodig is

De sector heeft zelf uitgezocht wat echt werkt om werkdruk aan te pakken. Dat zal voor iedere school net even anders zijn. Schoolteams en schoolleiders gaan daarom zelf bepalen wat op hun school het meeste effect heeft. Voor de ene school zal dat zitten in extra handen, bijvoorbeeld door inzet van vakleraren voor gym of muziek, onderwijsassistenten of een conciërge. Voor een andere school valt bijvoorbeeld veel tijd te winnen door de inzet van betere ICT.

Vinger aan de pols

Het is de ondertekenaars van het werkdrukakkoord er veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat het extra geld dat nu beschikbaar komt alleen wordt uitgeven aan zaken die de werkdruk ook echt kunnen verlichten – en aan niets anders. ‘Hier voelen we ons samen verantwoordelijk voor. Daarom laten scholen zien hoe ze het geld uitgeven en kunnen leraren – via de medezeggenschapsraad – een vinger aan de pols houden.’

OCW en de partijen die zich hebben verenigd in PO-front vervolgen het gesprek over een kwalitatieve langetermijnagenda om van het primair onderwijs weer een aantrekkelijke sector te maken. Slob: ‘Met dit geld zijn niet alle problemen in het onderwijs als sneeuw voor de zon verdwenen. Het lerarentekort, passend onderwijs en krimp vragen net zoveel aandacht. Maar het geld voor werkdruk is een groot en structureel bedrag. Als we hier samen de schouders onder zetten, geloven wij dat leraren het verschil gaan merken in de klas.’

Cao-onderhandelingen zijn gestart

Naast het geld voor werkdruk heeft het kabinet 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor hogere salarissen voor leraren in het primair onderwijs. Dit moet zijn beslag krijgen in een nieuwe cao. De sociale partners zijn hier momenteel intensief over in gesprek zodat dit extra geld ook zichtbaar wordt op de loonstrookjes van leraren. De vakbonden en werkgevers hebben wel aangeven dat hun eis voor meer salaris overeind blijft.