Werkdruk leraren basisonderwijs verminderen

Leraren in het basisonderwijs ervaren regelmatig te hoge werkdruk. Om de werkdruk te verminderen, stelt het kabinet structureel € 430 miljoen beschikbaar. Met dit geld kunnen scholen maatregelen nemen, zodat leraren in het primair onderwijs echt verschil in de klas merken. Bijvoorbeeld door het inhuren van externe begeleiding.

Voorbeelden om werkdruk te verlagen

Werkdruk van leraren bestrijden lukt al met een kleine subsidie, zo blijkt uit de praktijk. Met het geld kan een school bijvoorbeeld:

  • een begeleider inhuren die helpt te ontdekken welke taken de school anders kan organiseren;
  • een assistent inhuren die het nakijkwerk voor zijn rekening neemt;
  • software inkopen, waarmee leraren administratieve taken sneller kunnen afronden;
  • digitale leermaterialen kopen, waarmee leerlingen zelfstandig kunnen leren en docenten hun tijd ergens anders aan kunnen besteden;
  • een vergadertraining inplannen, zodat leerkrachten efficiënter leren vergaderen. 

Oorzaken van werkdruk basisonderwijs

De oorzaken van werkdruk verschillen per school. Regeldruk is een van de oorzaken. Het bijhouden van allerlei gegevens kost erg veel tijd. Maar in de praktijk blijkt dat leraren veel gegevens niet of niet zo uitgebreid hoeven bij te houden. 

Regeldruk verminderen

Daarom publiceerden het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Inspectie van het Onderwijs de handreiking ‘Ruimte in Regels’. In de brochure staat wat leraren wel en niet aan administratie en verantwoording moeten doen. Concrete vragen en antwoorden inspireren scholen om zaken anders aan te pakken. 

Hulp van experts

Daarnaast krijgt Operatie Regels Ruimen een vervolg. Hierbij helpen experts een aantal basisscholen bij het verminderen van de regeldruk. Door leraren makkelijker en efficiënter te laten werken, komen zij beter toe aan lesgeven. 

(Beeldtitel: ruimte in regels. Beeldtekst: Alle basisscholen in Nederland hebben de brochure 'Ruimte in Regels' ontvangen, waarin staat wat leraren wel en niet moeten doen aan administratie en verantwoording. Minister Slob geeft iemand een brochure aan een vergadertafel. Sophie Gieskes in een klas:)

LEVENDIGE MUZIEK

SOPHIE GIESKES: Deze brochure kan voor ons betekenen dat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan over wat wij als school wel of niet belangrijk vinden om al dan niet te registreren van de kinderen en hoe we dat dan vorm willen geven.

(Minister Slob in Villa Vrolik:)

MINISTER SLOB: Dit is niet dé oplossing om werkdruk te verminderen maar het kan er wel een bijdrage aan leveren.
Laat docenten en schoolleiders 's kritisch kijken naar hun eigen schoolsituatie en dan kunnen sommige dingen echt anders.
Sommige dingen hoeven ook echt niet van de Inspectie of van het ministerie of van wie dan ook.
En als je dan weer terrein weet terug te veroveren dan kun je die tijd en ruimte inzetten voor het omgaan met de kinderen en dat is ook waarom docenten voor onderwijs hebben gekozen.
Ik gun ze van harte dat ze meer ruimte daarvoor gaan krijgen.

(Iemand legt een kleine uitgave van 'ruimte in regels' op de vergadertafel. Monique Vogelzang:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

MONIQUE VOGELZANG: We krijgen als Inspectie best nog vaak vragen over: hoe zit het nu precies? Aan welke regels moeten we ons houden?
Dus het leek goed om een boekje te maken waarin nog een keer duidelijk wordt geschetst: welke regels zijn er welke ruimte heb je binnen die regels en welke keuzen kun je maken?

(De minister praat met de mensen aan de tafel. Noor Stoelinga:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

NOOR STOELINGA: Besturen kan voor mij betekenen dat we bewust keuzes maken met elkaar wat je registreert in groepsplannen en niet meer alle doelen overtikken, maar alleen maar beschrijven wat je extra doet met kinderen, zodat je ze daarin kan volgen.

(Het overleg gaat verder. Beeldtekst: Meer weten over de brochure en werk- en regeldruk? Ga naar leraar.nl/werkdruk. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Copyright 2017.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT