Werkdruk leraren basisonderwijs verminderen

Leraren in het primair onderwijs ervaren regelmatig te hoge werkdruk. Om de werkdruk te verminderen, stelt het kabinet structureel geld beschikbaar. Met dit geld kunnen scholen maatregelen nemen, zodat leraren in het primair onderwijs echt verschil in de klas merken. 

Aanpakken van werkdruk

Werkdruk van leraren tegengaan kan op verschillende manieren, zo blijkt uit de praktijk. Met het geld kan een school bijvoorbeeld:

  • extra onderwijsondersteunend personeel aannemen, zoals bijvoorbeeld een onderwijsassistent of conciërge;
  • vakleerkrachten aanstellen;
  • ICT of digitale leermaterialen kopen;
  • trainingen of teamactiviteiten financieren.

Sociale partners hebben een selectie gemaakt van voorbeelden uit de praktijk. U vindt deze en andere informatie over het tegengaan van werkdruk ook op de website Leraar.nl.

Regeldruk verminderen

Regeldruk is een van de oorzaken van werkdruk. Het bijhouden van allerlei gegevens kan veel tijd kosten. Maar in de praktijk blijkt het dat leraren veel gegevens niet of niet zo uitgebreid hoeven bij te houden. Daarom hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Inspectie van het Onderwijs in november 2017 de handreiking ‘Ruimte in Regels’ gepubliceerd. In de brochure staat wat leraren wel en niet aan administratie en verantwoording moeten doen. Concrete vragen en antwoorden inspireren scholen om zaken anders aan te pakken.