Hoe kan ik in Nederland lesgeven met een buitenlandse opleiding?

Als u met uw buitenlandse opleiding wilt lesgeven in Nederland, moet u erkenning van uw buitenlandse opleiding aanvragen. Met die erkenning kunt u lesgeven in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Of in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Met een erkenning kunt u een permanente onderwijsbevoegdheid in Nederland krijgen.

DUO erkent buitenlandse opleiding

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beoordeelt uw buitenlandse diploma’s. Zijn er grote verschillen tussen uw buitenlandse opleiding en de Nederlandse opleiding? Dan kan DUO u vragen een toets af te leggen of een aanpassingsstage te lopen. Daarna kunt u solliciteren naar een functie als leraar.

Voorwaarden erkenning buitenlandse opleiding door DUO

Voor erkenning van uw buitenlandse opleiding door DUO gelden de volgende voorwaarden:

  • u moet minimaal over een buitenlands diploma van hoger onderwijs beschikken;
  • uw buitenlandse opleiding is voldoende vergelijkbaar met de overeenkomstige Nederlandse opleiding;
  • u kunt aantonen dat de bevoegdheid die u in Nederland aanvraagt vergelijkbaar is met de bevoegdheid in het land van herkomst.

Erkenning buitenlandse opleiding beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)

Voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) heeft u genoeg aan een buitenlands diploma hoger onderwijs. U hoeft dus geen onderwijsbevoegdheid in uw land van herkomst te hebben. Wel gelden de volgende aanvullende eisen:

  • Uw opleiding moet vergelijkbaar zijn met een Nederlandse opleiding.
  • U heeft geen bezwaar om een cursus te volgen waarmee u een pedagogisch didactische aantekening (pda) haalt. Deze moet u binnen 2 jaar afronden.

Houdt u er rekening mee dat u de Nederlandse taal goed moet kunnen beheersen.