Welke arbeidsvoorwaarden gelden er voor het onderwijs?

Er zijn verschillende voorwaarden voor leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders. Ook verschillen ze per soort onderwijs. Alle arbeidsvoorwaarden staan in de cao's (collectieve arbeidsovereenkomsten) voor het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel

Er zijn 2 soorten arbeidsvoorwaarden: primaire en secundaire. De primaire gelden voor iedereen die werkt in het onderwijs. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn extra afspraken waar u over kunt onderhandelen.

De primaire arbeidsvoorwaarden gaan over:

  • arbeidsduur;
  • salaris;
  • regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid;
  • pensioenregeling.

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld:

  • reiskostenvergoeding;
  • vakantie- en verlofregelingen;
  • scholingsmogelijkheden.

Zoekt u de cao waar u onder valt? Kijk dan op de website van uw werkgever. Of kijk op de site van uw werknemersorganisatie.

Salarisschalen in het onderwijs

Het salaris van het onderwijspersoneel is verdeeld in loonschalen. De functie bepaalt de schaal. De onderhandelingen over nieuwe cao's lopen waarschijnlijk tot zomer 2018. De financiële arbeidsvoorwaarden van 2017 en 2018 zijn per onderwijssoort beschikbaar:

Functiemix leraren

Bent u docent en wilt u carrière maken voor de klas? Met de functiemix leraren kan uw school u laten doorgroeien. De functiemix is ontwikkeld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs

Als u uw baan kwijtraakt, arbeidsongeschikt wordt of ziek wordt, heeft u recht op de wettelijke voorzieningen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert deze regelingen uit.

Werkt u in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs? Dan zijn er extra uitkeringen.

Een overzicht van de regelingen staat in de brochure Sociale zekerheid en pensioen voor onderwijspersoneel.

Pensioen onderwijspersoneel

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zorgt voor uw pensioen.