Welke onderwijsbevoegdheden zijn er?

Er zijn 3 onderwijsbevoegdheden; 1 voor het basisonderwijs en een tweedegraads en eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. U kunt een onderwijsbevoegdheid halen door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool of universiteit.

Onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs

Met de onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs kunt u lesgeven in het primair onderwijs. Dus op de basisschool en op scholen voor speciaal basisonderwijs. U leert kinderen onder meer rekenen en schrijven. Maar ook hoe ze met elkaar kunnen omgaan.

Het diploma kunt u halen na de 4-jarige hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo). Daarnaast is het mogelijk de lerarenopleiding op academisch niveau te volgen. Na deze opleiding heeft u 2 diploma's: 1 voor onderwijskunde en 1 voor de pabo.

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Als u een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs bezit, kunt u lesgeven aan:

  • de eerste 3 klassen van de havo en het vwo;
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
  • het praktijkonderwijs.

U kunt een onderwijsbevoegdheid halen door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool.

Het is ook toegestaan om met een getuigschrift van de Pabo les te geven in het praktijkonderwijs. 

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Een leraar in het voortgezet onderwijs geeft les in 1 vak. Bijvoorbeeld Nederlands of geschiedenis. Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kunt u lesgeven aan:

  • alle klassen van de havo en het vwo;
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
  • het praktijkonderwijs.

De opleiding tot eerstegraads docent kunt u volgen aan een hogeschool of universiteit. De opleiding is vooral gericht op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Onderwijsbevoegdheid met buitenlands diploma

Als u een buitenlandse diploma heeft en in Nederland wilt lesgeven, dan moet u bij DUO erkenning van uw buitenlandse opleiding aanvragen.

Experimenten

Binnen het hierboven beschreven bevoegdhedenstelsel kan men aanlopen tegen knelpunten. In de Werkagenda Samen voor het beste onderwijs zijn verschillende maatregelen aangekondigd om de knelpunten in het bevoegdhedenstelsel aan te pakken.

Mogelijk kan een experiment rondom de bevoegdheden een oplossing bieden. Scholen, opleidingen en regio’s kunnen op elk moment van het jaar potentiële casussen indienen.

Mocht u een verkennend gesprek willen inplannen met medewerkers van OCW die gaan over bevoegdheden en experimenten, dan kunt u via de dienstpostpus Bevoegdheden-po-vo@minocw.nl een e-mail sturen.