Hoe word ik leraar in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)?

U wordt leraar in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) door af te studeren aan een lerarenopleiding. Of u heeft een tweedegraadsbevoegdheid behaald in een traject voor zij-instromer.

Lesgeven in het bve met een onderwijsbevoegdheid

U kunt lesgeven in het bve als u een hoger onderwijsgetuigschrift op minimaal tweedegraads niveau heeft. Bijvoorbeeld:

  • een diploma van een bacheloropleiding tot tweedegraads leraar voortgezet onderwijs in het vak waarin u les wilt geven;
  • een diploma van een masteropleiding tot eerstegraads leraar voortgezet onderwijs in het vak waarin u les wilt geven;
  • een getuigschrift van het bekwaamheidsonderzoek ter afsluiting van een zij-instroomtraject als leraar vo of bve in het vak waarin u les wilt geven;
  • een getuigschrift waaraan de bevoegdheid voor het leraarschap in het bve is verbonden. Dit getuigschrift is afgegeven voor 1 augustus 2006.

Hiermee toont u aan dat u voldoet aan de bekwaamheidseisen.

Toelating lerarenopleiding

Voor de tweedegraads lerarenopleiding moet u het volgende diploma hebben:

  • havo-diploma;
  • vwo-diploma;
  • mbo-diploma (niveau 4).

Heeft u deze diploma's niet en bent u ouder dan 21 jaar? Dan kunt u een toelatingsonderzoek doen. Daarmee kunt eventueel toch worden toegelaten tot de opleiding.

Lesgeven in het bve als zij-instromer

Het is mogelijk om als zij-instromer in het bve les te geven. Hiervoor heeft u een geschiktheidsonderzoek en vervolgens een geschiktheidsverklaring nodig. 

Lesgeven in het bve via duaal opleidingstraject

U kunt een duaal opleidingstraject hoger onderwijs volgen. Hierbij werkt u tijdens uw opleiding ook deels in het onderwijs. Zo kunt u alvast ervaring opdoen als onderwijsassistent, instructeur of docent bve.

Lerarenopleiding na afronden van bachelor of master

Het is mogelijk een kopopleiding in het hbo  te volgen na uw hbo-bachelor of wo-bachelor of wo-master. De kopopleiding is een fulltime hbo-bacheloropleiding van 240 studiepunten tot tweedegraadsleraar vo. U kunt daarvoor 180 studiepunten (is nominaal 3 jaren) vrijstelling krijgen.
U kunt ook een lerarenopleiding op universitair niveau van 1 jaar volgen. Hiervoor heeft u een wo-master getuigschrift nodig.

Werknemers uit andere sectoren tijdelijk als leraar voor de klas

Wilt u uw baan in een andere sector houden maar ook graag (tijdelijk) in het onderwijs werken? Dan kan uw werkgever u detacheren aan een school. Een automonteur kan bijvoorbeeld onderwijs geven in reparatie van auto’s. Daarnaast werkt hij bij een garage.
Voor u gelden dezelfde eisen als voor zij-instromers als zij als leraar aangesteld willen worden. Het gaat dus niet om een functie als onderwijsondersteuner of gastleraar voor een heel beperkt aantal uren.

Subsidie

Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie als u een lerarenopleiding gaat volgen.

Vragen over leraar worden

Meer informatie over werken in het onderwijs of persoonlijk advies? Neem contact op met het Onderwijsloket.